Μπορείτε να δανείσετε χρήματα για τη δική σας επιχείρηση LLC;

Οι επιχειρηματίες πρέπει συχνά να βυθίζονται στις τσέπες τους για να χρηματοδοτήσουν μια μικρή επιχείρηση μέχρι να γίνει κερδοφόρα. Όταν οι ιδιοκτήτες μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, γνωστούς ως μέλη, διαθέτουν τα δικά τους χρήματα για να βοηθήσουν την εταιρεία να παραμείνει στην επιχείρηση, η επένδυση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως εισφορά ιδίων κεφαλαίων ή ως δάνειο προς την εταιρεία που πρέπει να αποπληρώσει. Ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα Μια LLC είναι μια ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το κρατικό δίκαιο με την κατάθεση γραφειοκρατία σχηματισμού με μι

Παραβίαση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

Μια συμφωνία εταιρικής σχέσης καθορίζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες των επιχειρηματικών εταίρων και έχει τη νομική ισχύ. Εάν ο συνεργάτης σας παραβιάζει τη συμφωνία συνεργασίας, η πρώτη σας πηγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι η ίδια η σύμβαση, η οποία θα πρέπει να έχει διατάξεις για την αποκατάσταση της παραβίασης. Εάν η συμφωνία δεν έχει ρήτρες για την αντιμετώπιση παραβίασης, ίσως χρειαστεί να ασκήσετε ένδικα μέσα κατά του συνεργάτη σας σε περίπτωση παραβίασης του συμβολαίου. Εφέ ελάττωσης Οι επιχειρηματικοί εταίροι συνήθως συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και όταν ένας ετ

Πώς επηρεάζει η Balanced Scorecard τη Διαχείριση Έργων

Η αποτελεσματική διαχείριση του έργου απαιτεί μια πολύπλευρη προσέγγιση για τη μέτρηση των επιδόσεων βάσης και την παρακολούθηση της βελτίωσης. Μια ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τη διαχείριση με τη μέτρηση μιας ποικιλίας κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Μόλις αναλυθούν αυτές οι οικονομικές και μη χρηματοοικονομικές μετρήσεις, η διαμόρφωση και ανασχεδίαση των επιχειρησιακών σχεδίων γίνεται ευκολότερη για όλους τους ενδιαφερόμενους. Κατηγορίες καρτών αποτελεσμάτων Παρόλο που οι μετρήσεις των καρτών βαθμολογίας ποι

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας των επιχειρήσεων δημοπρασίας σε απευθείας σύνδεση

Μια online επιχείρηση δημοπρασιών μπορεί να είναι βολική καθώς ο ιστότοπος δημοπρασίας σάς παρέχει ένα πλαίσιο για να εργαστείτε και να σας προμηθεύσει με πολλούς υποψήφιους πελάτες. Η δυνατότητα να κερδίσετε χρήματα είναι σημαντική στις ιστοσελίδες δημοπρασιών στο διαδίκτυο, λέει ο Renee Oricchio στη διεύθυνση technology.inc.co

Πώς να συγχωνεύσετε εικόνες από δύο προβολείς

Οι προβολείς χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε επαγγελματικές συναντήσεις και παρουσιάσεις για να επιτρέπουν σε πολλούς υπαλλήλους ή συμμετέχοντες να προβάλλουν με σαφήνεια διαφάνειες, επιδείξεις ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλα υλικά. Εντούτοις, μπορεί να μην είναι πάντοτε αρκετός ένας προβολέας για την κάλυψη της περιοχής στην οποία θέλετε να εμφανίζονται οι προβαλλόμενες εικόνες. Δύο προβολείς μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο υπολογι

Πληροφορίες για το Sorghum

Υπάρχουν περίπου 25 είδη σόργου. Κανένα από αυτά τα είδη δεν προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το σόργο είναι μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στο έθνος. Το σόργο είναι μέλος της οικογένειας γρασιδιού που αναπτύσσεται άγρια ​​στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές του κόσμου. Το φυτό είναι αν

Το μέγιστο πλάτος των μηνυμάτων εικόνας Tumblr

Η απλή λειτουργία ανακαταγραφής του Tumblr την καθιστά μια αποτελεσματική πλατφόρμα κοινής χρήσης εικόνων. Η γνώση των προδιαγραφών της εικόνας του Tumblr μπροστά από το χρόνο καθιστά ευκολότερη την ανάρτηση των φωτογραφιών, των GIF και άλλων εικόνων. Το Tumblr επιτρέπει εικόνες μη GIF έως και 1280 pixel. Ωστόσο, συνιστά όλες οι φωτογραφίες που μεταφορτώνονται να μην είναι μεγαλύτερες από 500 pixel, για να αποφύγετε την αυτόματη αλλαγή μεγέθου

Πώς να διατηρήσετε μια θετική προσέγγιση της υγείας στον χώρο εργασίας

Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων αναζητούν τρόπους προώθησης ενός υγιούς χώρου εργασίας: Οι ανθυγιεινές, έμμισθες εργαζόμενοι συνήθως έχουν περισσότερες απουσίες από τους υγιείς εργαζόμενους. Όταν οι εργαζόμενοι καλούν αρρώστους, η παραγωγικότητα μπορεί να παρασυρθεί. Τα αποτελέσματα αυτού του γεγονότος μπορεί να είναι μειωμένα κέρδη και έσοδα που βλάπτου

Πώς να υπολογίσετε το κέρδος ενός ρυμουλκούμενου παραχώρησης

Οι υπηρεσίες παραχώρησης προσφέρουν τρόφιμα και περιστασιακά αναμνηστικά από ρυμουλκούμενα που βρίσκονται κοντά σε χώρους εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρών αθλητικών σταδίων, κοινοτικών πάρκων ψυχαγωγίας και σχολικών αθλητικών πεδίων. Ενώ οι κυβερνητικές ή σχολικές περιοχές λειτουργούν μερικές υπηρεσίες, οι ιδιωτικές εταιρείες συνάπτουν σύμβαση με τους δήμους και τα σχολεία για τη λειτουργία άλλων ρυμουλκούμενων παραχώρησης. Ο υπολογισμός

Κατάλογος ελέγχου σύνταξης φόρου εισοδήματος

Ο φορολογικός χρόνος κυλά γύρω από κάθε Απρίλιο και μπορεί να αφήσει τους ανθρώπους να σκοντάψουν για να εντοπίσουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να προετοιμάσουν τις επιχειρηματικές τους και προσωπικές φορολογικές δηλώσεις. Για να αποφύγετε την βιασύνη της τελευταίας στιγμής, μπορείτε να ετοιμάσετε μια λίστα ελέγχου των αντικειμένων που χρειάζεστε. Καθώς πλησιάζει η φορολογική περίοδος, χρησιμοποιήστε τη λίστα ε