Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δημιουργίας θυγατρικών & λειτουργικών εταιρειών

Μερικές φορές μια εταιρεία μπορεί να αγοράσει άλλη εταιρεία ή να σχηματίσει μια νέα εταιρεία από το μηδέν. Όταν συμβεί αυτό, η δεύτερη εταιρεία γίνεται συνήθως θυγατρική εταιρεία . Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτού στο σύγχρονο κόσμο. Το Facebook, για παράδειγμα, κατέχει πολλές θυγατρικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Ins

Η σημασία της φάσης χαρτογράφησης του επιχειρησιακού κύκλου

Ο κύκλος λειτουργίας ή λειτουργίας μιας επιχείρησης περιλαμβάνει τα βήματα που συνεπάγεται η απόκτηση και η πώληση προϊόντων στους καταναλωτές. Δίνοντας έμφαση στις φάσεις σχεδιασμού ή χαρτογράφησης ενός επιχειρησιακού κύκλου, μια επιχείρηση διαμορφώνει σταθερά σχέδια για να προσελκύσει τους καταναλωτές στα προϊόντα της και να μετατρέψει αυτά τα προϊόντα σε μετρητά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιχειρησιακός κύκλος επιχειρήσεων Στην επιχείρηση, ένας κύκλος λειτουργίας είναι ο χρόνος που απαιτείται για μια επιχείρηση να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο και να πωλήσει το στοιχείο αυτό σε έναν π

Πώς να κάνω Fisheye για ένα iPhone

Ένας φακός fisheye είναι παρόμοιος με έναν εξαιρετικά ευρύ φακό, αλλά μόνο στρεβλώνει σοβαρά μια εικόνα σε κυκλικό μοτίβο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φακό fisheye για να τραβήξετε κοντινά είδωλα ενός θέματος ή για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό εφέ για βίντεο και φωτογραφίες. Μπορείτε να αγοράσετε ένα snap-on φακό fisheye για το iPhone σας, αλλά μπορεί να είναι δαπανηρή ή χαμηλής ποιότητας. Μπορείτε να φτιάξετε ένα φακό ψαρέματος iPhone με εξαρτήματα από ένα κατάστημα υλικού. 1. Αγοράστε ένα

Πώς να προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης σε δρομολογητή Trendnet

Η διαχείριση των δικαιωμάτων στο δρομολογητή σας είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου. Κάθε δρομολογητής TrendNet έχει έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή από προεπιλογή. Μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή στον δρομολογητή σας μέσω του πίνακα διαχείρισης Web. Εάν διαθέτετε μια συσκευή TrendNet με δ

Πώς να εκκινήσετε έναν υπολογιστή Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν λειτουργεί

Η ασφαλής λειτουργία είναι μια ελαφριά έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε τον υπολογιστή όταν το λειτουργικό σύστημα δεν μπορέσει να εκκινήσει. Ωστόσο, εάν η λειτουργία Ασφαλείας δεν λειτουργεί, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αποκατάστασης συστήματος που βρίσκονται στο DVD των Windows 7 ή στο διαμέρισμα αν

Είναι ο Mailserver μου Μαύρος κατάλογος;

Εάν αντιμετωπίζετε τακτικά προβλήματα προβολής κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο διακομιστής αλληλογραφίας σας ενδέχεται να βρίσκεται σε μαύρη λίστα. Οι μεγάλες εταιρίες και οι διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούν μαύρες λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια προσπάθεια να μειωθούν

Ποια είναι τα οφέλη της εγγραφής μιας επιχείρησης;

Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει μια μέρα για να αρχίσει να λειτουργεί ως επιχείρηση. Το μόνο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να παράσχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε άλλο άτομο που παράγει κέρδος για να είναι "στην επιχείρηση". Ενώ η εγγραφή μιας επιχείρησης με το κράτος ή την τοπική κυβέρνηση δεν απαιτείται απαραιτήτως για την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών συναλλαγών, είναι μια έξυπνη επιλογή για έναν νέο

Πώς να εγκαταστήσετε τα πιστοποιητικά GoDaddy

Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν το Secure Sockets Layer για την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου. Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό βοηθά έναν τομέα να χρησιμοποιεί SSL για να επεξεργάζεται ασφαλείς συνδέσεις. όταν ένας επισκέπτης ή ένας υπάλληλος έχει πρόσβαση στον ιστότοπο του οργανισμού σας μέσω ασφαλούς HTTP, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει προσωπικά στοιχεία, όπως τα διαπιστευτήρια σύνδεσ

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της μεθόδου απογραφής σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες;

Η σωστή διαχείριση του αποθέματος είναι κρίσιμη για κάθε επιχείρηση μεγέθους. Ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία εκτιμά την απογραφή της μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ κέρδους και ζημίας. Στην πραγματικότητα, η αποτίμηση των αποθεμάτων επηρεάζει το περιθώριο κέρδους της εταιρείας, το κεφάλαιο κίνησης, τα περιουσιακά στοιχεία και τα ίδια κεφά

Πώς να υπολογίσετε την αξία των δωρεών για φορολογικούς σκοπούς

Ομοσπονδιακός φορολογικός νόμος επιτρέπει τη δίκαιη αγοραία αξία των αγαθών που δωρίζονται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις να λαμβάνεται ως έκπτωση έναντι του εισοδήματος κατά τον υπολογισμό των ομοσπονδιακών φόρων εισοδήματος. Αυτό ισχύει για το εισόδημα των μικρών επιχειρήσεων καθώς και για το προσωπικό εισόδημα. Η δωρεά χρησιμοποιημένων αλλά ακόμα χρησιμότητας αντικειμένων, όπως τα έπιπλα και οι υπολογιστές, παρέχει