Οι 10 αποτελεσματικές ιδιότητες ενός ηγετικού στελέχους

Ένας αποτελεσματικός ηγέτης της ομάδας έχει μια ποικιλία χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών που ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να τον ακολουθήσουν. Οι ηγέτες των ομάδων έχουν φυσικά ορισμένες ιδιότητες, όπως συμπόνια και ακεραιότητα, ή μαθαίνουν δεξιότητες ηγεσίας μέσω επίσημης εκπαίδευσης και εμπειρίας. Οι ιδιότητες ενός αποτελεσματικού ηγέτη της ομάδας εμπνέουν την εμπιστοσύνη και το σεβασμό της ομάδας και τονώνουν την παραγωγή στο χώρο εργασίας.

1. Ένας σαφής Communicator

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες των ομάδων επικοινωνούν καθαρά. Οι δεξιότητες λεκτικής και γραπτής επικοινωνίας ποιότητας επιτρέπουν στους ηγέτες να παρουσιάζουν προσδοκίες στα μέλη της ομάδας με τρόπο που οι εργαζόμενοι μπορούν να κατανοήσουν. Αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας επιτρέπουν επίσης στους ηγέτες των ομάδων να ακούν την είσοδο άλλων.

2. Ισχυρές Οργανωτικές Δεξιότητες

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες της ομάδας διαθέτουν εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες. Οργανωτικές δεξιότητες βοηθούν τους ηγέτες της ομάδας να σχεδιάσουν στόχους και στρατηγικές, οι οποίες επιτρέπουν στα μέλη της ομάδας να εκτελούν άριστα. Οι διοργανωμένοι ηγέτες ομάδων εφαρμόζουν συστήματα που διατηρούν την τάξη και καθοδηγούν τα μέλη της ομάδας προς την επίτευξη των στόχων και των στόχων της εταιρείας.

3. Βέβαιοι στην ομάδα

Ένας αποτελεσματικός ηγέτης της ομάδας είναι σίγουρος για τις ικανότητές του, καθώς και για τις ικανότητες των μελών της ομάδας του. Ένας σίγουρος ηγέτης είναι ασφαλής στις αποφάσεις που κάνει αυτό που επηρεάζει την ομάδα του. Ένας ηγέτης της αυτοπεποίθησής του διαβεβαιώνει επίσης τα μέλη της ομάδας της εξουσίας του εντός του οργανισμού.

4. Σεβασμός προς τους άλλους

Ένας ποιοτικός ηγέτης της ομάδας σέβεται τα μέλη της ομάδας του. Ένας σεβαστός ηγέτης δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να τους ενθαρρύνουν να προσφέρουν ιδέες για τις αποφάσεις που τους επηρεάζουν. Αυτό επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να γνωρίζουν ότι ο ηγέτης σέβεται τις εισροές και τις απόψεις τους.

5. Fair και Kind

Ένας ποιοτικός ηγέτης ομάδας αντιμετωπίζει τα μέλη της ομάδας δίκαια. Είναι συνεπής με τις ανταμοιβές και την αναγνώριση, καθώς και πειθαρχική δράση. Ο δίκαιος ηγέτης εξασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση.

6. Ένα παράδειγμα ακεραιότητας

Ένας αποτελεσματικός ηγέτης της ομάδας είναι ειλικρινής και ανοιχτός με τα μέλη της ομάδας του. Οι ηγέτες που έχουν ακεραιότητα κερδίζουν την εμπιστοσύνη των μελών της ομάδας επειδή κάνει ό, τι λέει ότι θα κάνει και αντιμετωπίζει τους άλλους με τον ίδιο τρόπο που θέλει να αντιμετωπιστεί.

7. Επιρροή στις βασικές περιοχές

Οι υπεύθυνοι ηγέτες συμβάλλουν στην εμπέδωση της δέσμευσης των μελών της ομάδας να ανταποκριθούν στους στόχους και τους στόχους της εταιρείας. Οι υπεύθυνοι ηγέτες βοηθούν επίσης στη διαχείριση της αλλαγής στο χώρο εργασίας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εργαζομένων μέσω της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων και της επικοινωνίας.

8. Πρόθυμη να μεταβιβαστεί

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες ομάδων γνωρίζουν πώς να μοιράζονται την ηγεσία μέσω της αντιπροσωπείας. Η ανάθεση ορισμένων καθηκόντων σε αξιόπιστα μέλη της ομάδας επιτρέπει στον επικεφαλής να επικεντρωθεί στη βελτίωση των λειτουργιών και της παραγωγής στο χώρο εργασίας.

9. Ισχυρός διευκολυντής

Οι αποτελεσματικοί ηγέτες ομάδων είναι ισχυροί διευκολυντές. Ως διευκολυντής, οι ηγέτες των ομάδων βοηθούν τους εργαζόμενους να κατανοούν τους στόχους τους. Επίσης, βοηθούν στην οργάνωση ενός σχεδίου δράσης για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη της ομάδας πληρούν τους στόχους και τους στόχους τους πιο αποτελεσματικά.

10. Ένας εξειδικευμένος διαπραγματευτής

Οι ηγέτες των ομάδων χρησιμοποιούν δεξιότητες διαπραγμάτευσης για να επιτύχουν αποτελέσματα και να καταλήξουν σε κατανόηση σε περίπτωση σύγκρουσης στο χώρο εργασίας. Οι ηγέτες των ομάδων που διαπραγματεύονται αποτελεσματικά εξορθολογούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την επίλυση προβλημάτων για το καλύτερο συμφέρον όλων των εμπλεκομένων.

Συνιστάται

Ποια είναι τα οφέλη του Πιστοποιητικού Google Analytics;
2019
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αξιολόγησης από ομότιμους κριτές
2019
Πώς να υπολογίσετε το χρόνο εξόρυξης PTO για τις εταιρείες παραγωγής
2019