10 σημαντικότεροι επιχειρησιακοί στόχοι

Οι επιχειρηματικοί στόχοι σας είναι τα αποτελέσματα που ελπίζετε να επιτύχετε καθώς τρέχετε και αναπτύσσετε την επιχείρησή σας. Ως επιχειρηματίας, ανησυχείτε για κάθε πτυχή της επιχείρησής σας και πρέπει να έχετε σαφείς στόχους στο μυαλό σας για την επιχείρησή σας, αν θέλετε να μείνετε σε καλό δρόμο. Έχοντας έναν ολοκληρωμένο κατάλογο επιχειρηματικών στόχων δημιουργεί τις κατευθυντήριες γραμμές που αποτελούν τη βάση για τον επιχειρηματικό προγραμματισμό σας.

1. Να πάρει και να μείνει κερδοφόρα

Η διατήρηση της κερδοφορίας σημαίνει ότι τα έσοδα παραμένουν μπροστά από το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εστίαση στον έλεγχο του κόστους τόσο στην παραγωγή όσο και στις λειτουργίες, διατηρώντας το περιθώριο κέρδους στα πωλούμενα προϊόντα.

2. Παραγωγικότητα των ανθρώπων και των πόρων

Η κατάρτιση των εργαζομένων, η συντήρηση του εξοπλισμού και οι νέες αγορές εξοπλισμού πάνε στην παραγωγικότητα της εταιρείας. Ο στόχος σας πρέπει να είναι να παρέχετε όλους τους πόρους που χρειάζονται οι εργαζόμενοί σας για να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί.

3. Εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών

Η καλή εξυπηρέτηση πελατών σας βοηθά να διατηρείτε πελάτες και να δημιουργείτε επαναλαμβανόμενα έσοδα. Η ευτυχία των πελατών σας πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο του οργανισμού σας.

4. Προσέλκυση και διατήρηση των εργαζομένων

Ο κύκλος εργασιών των εργαζομένων κοστίζει τα χρήματά σας σε χαμένη παραγωγικότητα και τα έξοδα που σχετίζονται με την πρόσληψη, τα οποία περιλαμβάνουν τη διαφήμιση για την απασχόληση και τα πρακτορεία καταθέσεων πληρωμών. Η διατήρηση ενός παραγωγικού και θετικού περιβάλλοντος των εργαζομένων βελτιώνει τη διατήρηση.

5. Βασικές αξίες βασισμένες σε αποστολές

Η δήλωση αποστολής της εταιρείας σας είναι μια περιγραφή των βασικών αξιών της εταιρείας σας. Είναι μια περίληψη των πεποιθήσεων που έχει η εταιρεία σας όσον αφορά την αλληλεπίδραση των πελατών, την ευθύνη προς την κοινότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Οι βασικές αξίες της εταιρείας γίνονται οι στόχοι που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας θετικής εταιρικής κουλτούρας.

6. Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη προβλέπεται βάσει ιστορικών δεδομένων και μελλοντικών προβλέψεων. Η ανάπτυξη απαιτεί την προσεκτική χρήση των πόρων της εταιρείας, όπως τα οικονομικά και το προσωπικό.

7. Διατήρηση υγιούς ταμειακής ροής

Ακόμη και μια εταιρεία με καλή ταμειακή ροή χρειάζεται χρηματοδότηση επαφών σε περίπτωση που το κεφάλαιο είναι απαραίτητο για την επέκταση της οργάνωσης. Η διατήρηση της ικανότητάς σας να χρηματοδοτείτε πράξεις σημαίνει ότι μπορείτε να προετοιμαστείτε για μακροπρόθεσμα έργα και να αντιμετωπίσετε βραχυπρόθεσμες ανάγκες όπως η μισθοδοσία και οι πληρωτέοι λογαριασμοί.

8. Αντιμετώπιση της αλλαγής

Η διαχείριση της αλλαγής είναι η διαδικασία προετοιμασίας του οργανισμού σας για την ανάπτυξη και τη δημιουργία διαδικασιών που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μια αναπτυσσόμενη αγορά. Ο στόχος της διαχείρισης αλλαγών είναι να δημιουργηθεί μια δυναμική οργάνωση που είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της βιομηχανίας σας.

9. Επίτευξη των σωστών πελατών

Το μάρκετινγκ είναι κάτι περισσότερο από τη δημιουργία διαφημίσεων και την απόκτηση πληροφοριών από τους πελάτες σχετικά με τις αλλαγές των προϊόντων. Κατανοεί τις τάσεις των αγορών καταναλωτών, είναι σε θέση να προβλέψει τις ανάγκες διανομής προϊόντων και να αναπτύξει επιχειρηματικές συνεργασίες που βοηθούν τον οργανισμό σας να βελτιώσει το μερίδιο αγοράς.

10. Διαμονή μπροστά από τον διαγωνισμό

Μια ολοκληρωμένη ανάλυση των δραστηριοτήτων του διαγωνισμού θα πρέπει να αποτελεί συνεχή επιχειρησιακό στόχο για τον οργανισμό σας. Η κατανόηση του βαθμού κατάταξης των προϊόντων σας στην αγορά σας βοηθά να καθορίσετε καλύτερα πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη θέση σας στους καταναλωτές και να βελτιώσετε τα έσοδά σας.

Συνιστάται

Πώς να αγοράσετε κλείσιμο ρευστότητας
2019
Διαφήμιση εναντίον της Προπαγάνδας
2019
Πώς να κάνετε έναν δρομολογητή Linksys να τρέχει πιο γρήγορα
2019