10 Αρχές Ανάπτυξης Προσωπικού

Αν υπήρχε ποτέ μια ιδέα που να παρέχει μια λύση κερδοφόρα τόσο για εσάς όσο και για το προσωπικό σας, είναι η ιδέα να ενσωματώσετε την ανάπτυξη του προσωπικού στο συνολικό επιχειρηματικό σας σχέδιο. Χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της ανάπτυξης του προσωπικού, αυξάνετε το ποσοστό διατήρησής σας επειδή έχετε ικανοποιημένους υπαλλήλους, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα προσλαμβάνοντας νέους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, αυξάνετε την παραγωγικότητα του προσωπικού και βελτιώνετε το ηθικό.

Συνάφεια

Παρέχετε σχετική εκπαίδευση ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουν την αξία των αναπτυξιακών σας σχεδίων. Οι μακρές συναντήσεις που δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση με τα καθημερινά καθήκοντά τους μπορούν να απενεργοποιήσουν τους υπαλλήλους σε μελλοντική κατάρτιση και να δυσκολέψουν την εφαρμογή νέων ενοτήτων ανάπτυξης.

Συγχρονισμός

Κρατήστε τις προπονήσεις σύντομες και μέχρι το σημείο. Το προσωπικό σας μπορεί να συγκλονιστεί όταν παρέχεται με πάρα πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα. Ενημερώστε τους υπαλλήλους σας με σημαντικές ενημερώσεις δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμέσως.

Ευκαμψία

Δώστε εκπαίδευση στους υπαλλήλους που τους επιτρέπει να ενσωματώσουν τις μεθόδους σας όπως κρίνουν κατάλληλο όταν είναι απαραίτητο. Η παροχή αυτονομίας στους εργαζομένους για τη λήψη αποφάσεων δημιουργεί ένα ισχυρότερο εργατικό δυναμικό που υπερηφανεύεται για το προϊόν εργασίας του.

Στόχοι

Καθορίστε τους στόχους της εταιρείας σας και σχεδιάστε τεχνικές κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικού που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση αυτών των στόχων. Κρατήστε όλα τα σχέδια ανάπτυξης του προσωπικού ευθυγραμμισμένα με το σκοπό της εταιρείας σας και επικεντρώνονται στην ικανοποίηση του πελάτη.

Αναγνωριστικά

Προσδιορίστε τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά των μεμονωμένων εργαζομένων και φροντίστε να συμμετάσχουν στην κατάρτιση που βυθίζεται στις φυσικές τους ικανότητες.

Συνοχή

Διατηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα εκπαίδευσης ως μέρος της κουλτούρας της επιχείρησής σας. Η ανάπτυξη του προσωπικού θα πρέπει να είναι ένα συνεχές και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησής σας, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη παραγωγικότητα και η ικανοποίηση των εργαζομένων, ενώ παράλληλα να διατηρηθούν οι τάσεις και οι αλλαγές στη βιομηχανία σας, όπως αυτές συμβαίνουν.

Υποστήριξη

Υποστηρίξτε τις προσπάθειες του προσωπικού σας που δείχνουν την επιθυμία για αυτο-βελτίωση. Ακούστε τους υπαλλήλους σας όταν σας λένε τι είδους κατάρτιση χρειάζονται και πώς θα βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Ενθάρρυνση

Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας να συμμετάσχει σε προγράμματα ανάπτυξης προσωπικού και να υποβάλει προτάσεις. Επιτρέψτε στο προσωπικό σας να συνεργαστείτε και να αναπτύξετε ομάδες που συμμετέχουν άμεσα σε μελλοντικά σχέδια κατάρτισης.

Προμήθεια

Ενώ η εκπαίδευση και η προγύμναση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του προσωπικού, πρέπει να παρέχετε στο προσωπικό σας τα εργαλεία που χρειάζονται για να είναι επιτυχημένα. Ενημερώστε τους υπολογιστές και τον άλλο εξοπλισμό όπως απαιτείται όταν εφαρμόζετε νέες διαδικασίες εργασίας ή τοποθετείτε πρόσθετες προσδοκίες στους εργαζομένους.

Παρέμβαση

Όταν βλέπετε κάποιο πρόβλημα στο προσωπικό σας, σπρώξτε το νωρίς μιλώντας με τον διαρρήκτη εργαζόμενο ή εφαρμόζοντας αλλαγές που σταματούν αποτελεσματικά τη βλαβερή συμπεριφορά. Το να επιτρέπεται στα μέλη του προσωπικού να συνεχίσουν να ανατρέπουν τη ροή της εργασίας μπορεί να είναι μολυσματικό και να αναιρεί τις προσπάθειές σας για θετική ανάπτυξη του προσωπικού.

Συνιστάται

Τα πλεονεκτήματα της κεντρικής οργανωτικής δομής
2019
Τα πλεονεκτήματα της μείωσης του αποθέματος
2019
Οδηγώντας με καλοσύνη
2019