10 λόγοι HR είναι σημαντικοί για έναν οργανισμό

Οι ανθρώπινοι πόροι είναι σημαντικοί για οργανισμούς σε πολλές περιοχές, από τον στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι την εικόνα της εταιρείας. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού σε μια μικρή επιχείρηση που έχουν καλά συγκεντρωμένη εμπειρογνωμοσύνη παρέχουν πολλές υπηρεσίες στους εργαζόμενους. Οι τομείς στους οποίους διατηρείται ο έλεγχος του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να ενισχύσουν την εμπειρία των εργαζομένων σε όλο το εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

1. Στρατηγική διαχείριση

Η ΥΕ βελτιώνει την κατώτατη γραμμή της εταιρείας με τις γνώσεις της για τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο κεφάλαιο επηρεάζει την οργανωτική επιτυχία. Οι ηγέτες με εξειδίκευση στη στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζεται στις τρέχουσες εκτιμήσεις προσωπικού και προβλέψεις για τις μελλοντικές ανάγκες του εργατικού δυναμικού βάσει της ζήτησης των επιχειρήσεων.

2. Μισθοί και μισθοί

Οι ειδικοί των αποζημιώσεων HR αναπτύσσουν ρεαλιστικές δομές αποζημίωσης που θέτουν τους μισθούς των εταιρειών ανταγωνιστικά με άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή, στον ίδιο κλάδο ή σε εταιρείες που ανταγωνίζονται για εργαζόμενους με παρόμοιες δεξιότητες. Διενεργούν εκτεταμένες έρευνες μισθών και μισθών για τη διατήρηση του κόστους αποζημίωσης σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τα προβλεπόμενα έσοδα του οργανισμού.

3. Αναλύοντας τα οφέλη

Οι ειδικοί των παροχών μπορούν να μειώσουν το κόστος της επιχείρησης που σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών, την τριβή και την πρόσληψη εργαζομένων αντικατάστασης. Είναι σημαντικές για τον οργανισμό επειδή διαθέτουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες για να διαπραγματευτούν τα πακέτα οφέλους για τους εργαζομένους, εντός του προϋπολογισμού του οργανισμού και σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες. Είναι επίσης εξοικειωμένοι με τα οφέλη των εργαζομένων που είναι πιθανότερο να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους εργαζόμενους. Αυτό μπορεί να μειώσει τα κόστη της εταιρείας που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών, την τριβή και την πρόσληψη εργαζομένων αντικατάστασης.

4. Ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Οι ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης κινδύνου από την περιοχή ανθρώπινου δυναμικού διαχειρίζονται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της αμερικανικής υπηρεσίας για την ασφάλεια και την υγεία μέσω της διατήρησης ακριβών αρχείων και αρχείων εργασίας και την ανάπτυξη προγραμμάτων που μειώνουν τον αριθμό των τραυματισμών στο χώρο εργασίας και των θανάτων. Οι ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας δεσμεύουν επίσης τους εργαζομένους στην προώθηση της ευαισθητοποίησης και του ασφαλούς χειρισμού επικίνδυνου εξοπλισμού και επικίνδυνων χημικών ουσιών

5. Ελαχιστοποίηση ζητημάτων ευθύνης

Οι ειδικοί των σχέσεων εργασίας των εργαζομένων στο ανθρώπινο δυναμικό ελαχιστοποιούν την έκθεση του οργανισμού και την ευθύνη του σε σχέση με ισχυρισμούς περί αθέμιτων πρακτικών απασχόλησης. Προσδιορίζουν, διερευνούν και επιλύουν ζητήματα στο χώρο εργασίας, τα οποία, ανενημέρωτα, μπορούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να εμπλακούν στην οργάνωση σε νομικά ζητήματα που αφορούν τους ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης.

6. Κατάρτιση και ανάπτυξη

Οι ειδικοί στον τομέα της κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού συντονίζουν τον νέο προσανατολισμό των εργαζομένων, ένα ουσιαστικό βήμα στη σφυρηλάτηση μιας ισχυρής σχέσης εργοδότη-εργαζομένου. Ο τομέας κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού παρέχει επίσης εκπαίδευση που υποστηρίζει τις πρακτικές δίκαιης απασχόλησης της εταιρείας και την ανάπτυξη των εργαζομένων για να προετοιμάσει τους επίδοξους ηγέτες για εποπτικούς και διαχειριστικούς ρόλους.

7. Ικανοποίηση των εργαζομένων

Οι ειδικοί σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού των εργαζομένων βοηθούν τον οργανισμό να επιτύχει υψηλά επίπεδα απόδοσης, ηθικής και ικανοποίησης σε όλο το εργατικό δυναμικό, δημιουργώντας τρόπους ενίσχυσης της σχέσης εργοδότη-εργαζομένου. Διαχειρίζονται έρευνες για τη γνώμη των εργαζομένων, διεξάγουν ομάδες εστίασης και αναζητούν πληροφορίες από τους εργαζομένους σχετικά με την ικανοποίηση από την εργασία και τρόπους με τους οποίους ο εργοδότης μπορεί να διατηρήσει καλές σχέσεις εργασίας.

8. Προσλήψεις και επιβίβαση

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού διαχειρίζονται τη διαδικασία απασχόλησης από την επανεξέταση των εξετάσεων έως τον προγραμματισμό συνεντεύξεων για την επεξεργασία νέων υπαλλήλων. Συνήθως, καθορίζουν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την πρόσληψη υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αιτούντων συστημάτων εντοπισμού που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του οργανισμού.

9. Διαδικασίες πρόσληψης

Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού συνεργάζονται στενά με τους διαχειριστές προσλήψεων για την επίτευξη καλών αποφάσεων πρόσληψης, σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού στον εργατικό δυναμικό. Παρέχουν καθοδήγηση σε διευθυντικά στελέχη που δεν είναι εξοικειωμένα με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων ή τυποποιημένες διαδικασίες πρόσληψης για να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία επεκτείνει τις προσφορές στους κατάλληλους υποψηφίους.

10. Διατήρηση συμμόρφωσης

Οι εργαζόμενοι σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός συμμορφώνεται με τους νόμους περί ομοσπονδιακής απασχόλησης. Συμπληρώνουν τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας είναι επιλέξιμοι να εργαστούν στις ΗΠΑ. Ελέγχουν επίσης τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους για οργανισμούς που λαμβάνουν ομοσπονδιακές ή κρατικές κυβερνητικές συμβάσεις, διατηρώντας τα αρχεία καταγραφής των αιτούντων, γραπτώς θετικά σχέδια δράσης και ανόμοιες αναλύσεις επιπτώσεων.

Συνιστάται

Πώς να αγοράσετε κλείσιμο ρευστότητας
2019
Διαφήμιση εναντίον της Προπαγάνδας
2019
Πώς να κάνετε έναν δρομολογητή Linksys να τρέχει πιο γρήγορα
2019