Πώς να βελτιώσετε την παραγωγικότητα στις εργασιακές σχέσεις σε έναν οργανισμό

Οι εργασιακές σχέσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αλληλεπιδρά με τους εργαζομένους για να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα, να μειώσει τις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας και να αυξήσει το ηθικό του προσωπικού. Μια σχολή σκέψης είναι ότι ένας οργανισμός πρέπει να επενδύσει πόρους για να πραγματοποιήσει αλλαγές στη δομή της εργασίας καθώς και τον τρόπο κατάρτισης, αποζημίωσης και κινητοποίησης των εργαζομένων προκειμένου να καταστεί αποδοτικότερη και εποικοδομητική η εργασία. Διατηρήστε υγιείς και ισχυρές σχέσεις με τους εργαζόμενους σχεδιάζοντας στρατηγικές που εξασφαλίζουν υψηλή παραγωγικότητα και ικανοποίηση των εργαζομένων.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη σταδιοδρομίας

Η επένδυση στην κατάρτιση θα σας δώσει ένα πολυ-εξειδικευμένο προσωπικό εξοικειωμένο με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας στο σύνολό της. Αυτό εξασφαλίζει ότι η ομαδική εργασία γίνεται ο κανόνας και διευκολύνει την κάλυψη κενών θέσεων από μέσα και όχι από την εξωτερική αγορά εργασίας. Μέσω της κατάρτισης, οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να προσδιοριστούν με τους στόχους της εταιρείας σας, μειώνοντας έτσι τις πιθανές περιοχές συγκρούσεων. Περαιτέρω, να αναλάβει ενεργό ρόλο στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας του προσωπικού για να μειώσει τον κύκλο εργασιών των εργαζομένων Χρησιμοποιήστε ετήσιες εκτιμήσεις επιδόσεων για να διαπιστώσετε αν οι εργαζόμενοι πληρούν τα πρότυπα του κλάδου και συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους της σταδιοδρομίας τους.

Επικοινωνία

Για παραγωγικές εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε ανοιχτά για να δημιουργήσετε ένα θετικό περιβάλλον στο χώρο εργασίας. Δημιουργήστε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και προωθήστε τη συμμετοχή, ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους. Αντιμετωπίστε ζητήματα ηθικής έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που μπορεί να είναι αρνητικοί ή ανθεκτικοί σε οποιαδήποτε μορφή αλλαγής δεν επηρεάζουν τους συμμαθητές τους από το να φθάσουν στο δικό τους δυναμικό ή να αναπτύξουν δυσπιστία σχετικά με τις αποφάσεις πολιτικής που ορίζονται από τη διοίκηση. Όποτε είναι δυνατό, πραγματοποιήστε τακτικές συναντήσεις για να εισαγάγετε σημαντικές πληροφορίες στους εργαζόμενους.

Αποζημίωση και προνόμια

Για να εξασφαλίσετε ένα παραγωγικό πρόγραμμα σχέσεων των εργαζομένων, πρέπει να αποδείξετε ότι εκτιμάτε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων σας πληρώνοντας ανταγωνιστικά τους. Καθιέρωση δίκαιων και συνεπών πακέτων αποζημίωσης ανάλογων με τα ταλέντα και τις ικανότητες, με βάση την κερδοφορία της επιχείρησής σας. Τα επιδόματα έκδοσης και άλλα νομισματικά κίνητρα για να αντανακλούν την παραγωγικότητα, ώστε να επιδιώξουν να ξεπεράσουν τους στόχους παραγωγής. Τέτοια προγράμματα θα πρέπει να αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Προγράμματα ποιότητας ζωής για την εργασία

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στην επιχείρηση με την ανάπτυξη προγραμμάτων ποιότητας ζωής που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της αλλοτρίωσης των εργαζομένων. Τέτοια προγράμματα περιλαμβάνουν την εισαγωγή δραστηριοτήτων διασκέδασης στο χώρο εργασίας, τη διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, την ισότητα ευκαιριών απασχόλησης και προόδου και την εύλογη αμοιβή. Τα προγράμματα αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας, της ικανοποίησης από την εργασία και της αύξησης των κινήτρων των εργαζομένων. Αυτό ενσταλάζει ένα αίσθημα ευθύνης, μειώνοντας έτσι τις απουσίες και τα παράπονα.

Συνιστάται

Μπορεί ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός να έχει έλλειμμα;
2019
Δραστηριότητες οικοδόμησης επιχειρηματικής ομάδας
2019
Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα προφίλ στο Facebook για τη μπάντα μου;
2019