Πώς να παρακολουθήσετε το LIBOR

Το διατραπεζικό επιτόκιο του Λονδίνου (LIBOR) αναφέρεται στο μέσο επιτόκιο που πληρώνουν οι τράπεζες για να δανειστούν χρήματα από άλλες τράπεζες και χρησιμοποιείται για διάφορους οικονομικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των τόκων που χρεώνουν οι τράπεζες στα δάνεια. Η παρακολούθηση του LIBOR μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να καθορίσει πόσο θα πρέπει να πληρώσει για να δανειστεί χρήματα, κάτι που μπορεί να κάνει ή να σπάσει ένα προτεινόμενο νέο έργο.

Τιμές παρακολούθησης

Το LIBOR δημοσιεύεται καθημερινά από την Thomson Reuters εκ μέρους της British Bankers 'Association, συνήθως περίπου στις 11:45 π.μ. ώρα Λονδίνου. Οι περισσότεροι οικονομικοί ιστότοποι, όπως ο ιστότοπος Wall Street Journal και το Bankrate.com, δημοσιεύουν ενημερωμένες τιμές σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ποσοστά που σχετίζονται με το LIBOR, οπότε πρέπει να ξέρετε ποια θα παρακολουθήσετε. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλές υποθήκες ρυθμιζόμενου επιτοκίου βασίζονται στο εξάμηνο LIBOR, οπότε αν έχετε υποθήκη στο κτίριο γραφείων σας, πρέπει να παρακολουθήσετε το εξάμηνο LIBOR.

Συνιστάται

Ποια είναι η διακύμανση του επιτοκίου;
2019
Επιχειρηματικοί στόχοι και στόχοι
2019
Ποιοι είναι οι νόμιμοι τρόποι ανοίγματος των κέντρων ημερήσιας φροντίδας;
2019