Στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού με επιχειρηματικές στρατηγικές

Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οι διαχειριστές διαμορφώνουν επιχειρησιακά σχέδια και στρατηγικές, συχνά αφήνουν έξω ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των σχεδίων. Το προσωπικό του ανθρώπινου δυναμικού συχνά δεν συμβουλεύεται ούτε καλείται να συμμετάσχει στη διαδικασία σχεδιασμού. Όταν το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, η κατασκευή ή η χρηματοδότηση καλούνται να εφαρμόσουν τις στρατηγικές και τις τακτικές τους για το επόμενο έτος, μπορεί να βρεθούν με βραχύ χέρι ή και χειρότερα με άτομα με λάθος ικανότητες. Η ευθυγράμμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τις επιχειρηματικές στρατηγικές έχει νόημα και βοηθάει στην εξασφάλιση της υλοποίησης των στόχων της εταιρείας.

Λειτουργία

Με τον HR στον πίνακα προγραμματισμού, ο HR μπορεί να προβλέψει πόσα άτομα θα χρειαστούν και με ποιες δεξιότητες. Ο Ανθρώπινος Δυναμικός μπορεί να αποθεματοποιήσει το σημερινό εργατικό δυναμικό για να δει ποιος μπορεί να προαχθεί σε νέες θέσεις, ποιος πρέπει να εκπαιδευτεί και πώς και ποιες στρατηγικές πρόσληψης και εξωτερικής ανάθεσης θα μπορούσαν να είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του σχεδίου.

Σημασία

Το HR πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση της αλλαγής. Η αλλαγή είναι δεδομένη στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο και η εταιρεία που διαχειρίζεται την αλλαγή καλύτερα θα είναι πιθανότατα καλύτερα οι ανταγωνιστές της. Το προσωπικό του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να εκπαιδεύσει το εργατικό δυναμικό της εταιρείας για να καταλάβει πώς να αξιοποιήσει ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και να εκπαιδεύσει τους ηγέτες των εταιρειών να αγκαλιάσουν τις ευκαιρίες που μπορεί να φέρει η αλλαγή.

Δυνητικός

Εάν οι εργαζόμενοι συνδέονται με την στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας και αναγνωρίζονται για υψηλή απόδοση, οι στόχοι πληρούνται ευκολότερα. Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγικότητα της εταιρείας. Το HR μπορεί να είναι βασικός παίκτης στον πίνακα στρατηγικής εάν αναπτύξει στόχους διαχείρισης απόδοσης βάσει στόχων της εταιρείας.

Σκέψεις

Η HR έχει μια λεπτή πράξη εξισορρόπησης για την ανάπτυξη στρατηγικών αποζημίωσης που εξισορροπούν τα οικονομικά της επιχείρησης με τις προσδοκίες των εργαζομένων. Αν η αποζημίωση είναι πολύ χαμηλή, οι εργαζόμενοι αφήνουν για πιο πράσινους βοσκότοπους. Αν είναι υπερβολικά υψηλό, η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά. Ο ΥΕ πρέπει να συμπεριληφθεί στις προσπάθειες ανάπτυξης προϊόντων και να διασφαλίσει ότι το σωστό προσωπικό είναι διαθέσιμο για αυτή τη λειτουργία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πληρώνετε βραχυπρόθεσμα ασφάλιστρα για ανεξάρτητους ή συμβατικούς υπαλλήλους με τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία για τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Υπάρχοντα

Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων συνήθως παρακολουθούν δεδομένα σχετικά με την επιτυχία των προσπαθειών πρόσληψης ή πόσοι άνθρωποι έλαβαν τι είδους κατάρτιση. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Οι καλύτερες μετρήσεις είναι αυτές που καθιερώνουν τις μακροπρόθεσμες σχέσεις του HR με την επιτυχία της εταιρείας. Μια πιο σημαντική μέτρηση μπορεί να είναι το πόσο καλά κάνει η εταιρεία στη διατήρηση του βασικού προσωπικού, εκείνων που συμβάλλουν περισσότερο στην κατώτατη γραμμή.

Συνιστάται

Μπορώ να συνδέσω τηλέφωνο και φαξ ταυτόχρονα;
2019
Πώς να εξοικειωθείτε με καταχωρήσεις από Συμφωνία Τράπεζας
2019
Ιδέες προώθησης της μαύρης Παρασκευής
2019