Ποια μορφή 1099 λαμβάνετε για να είστε ανεξάρτητος ανάδοχος;

Εάν εκτελείτε υπηρεσίες ως ανεξάρτητος εργολάβος, τότε θα πρέπει να λάβετε το Έντυπο 1099-MISC στο τέλος του έτους. Αυτή η φόρμα θα σας πει ποιος σας πλήρωσε και πόσο. Ένα αντίγραφο του εντύπου αποστέλλεται σε εσάς και ένα άλλο αντίγραφο αποστέλλεται στην υπηρεσία εσωτερικών εσόδων του IRS.

Ο οποίος

Εάν λάβετε περισσότερα από $ 600 από ένα άτομο ή μία εταιρεία ως ανεξάρτητο ανάδοχο, τότε θα πρέπει να λάβετε ένα 1099-MISC από αυτό το άτομο ή εταιρεία. Είναι σημαντικό να λαμβάνετε το Έντυπο 1099-MISC επειδή θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις ακαθάριστες εισπράξεις σας για το έτος.

Πότε

Το πρόσωπο ή η εταιρεία που σας πλήρωσε πρέπει να υποβάλει Έντυπο 1099-MISC με το IRS μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και να σας στείλει ένα αντίγραφο. Εάν δεν λάβετε ένα, τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με το άτομο ή την εταιρεία και να ζητήσετε ένα από εσάς και ένα αντίγραφο στο IRS.

Γιατί

Όταν το IRS λάβει αυτή τη φόρμα, θα ελέγξει διασταυρωμένα για να βεβαιωθεί ότι έχετε αναφέρει όλα τα έσοδα. Για παράδειγμα, εάν λάβετε ένα 1099-MISC για $ 50.000 και αναφέρετε μόνο $ 25.000 από τις ακαθάριστες εισπράξεις στο Έντυπο 1040 του Προγράμματος Γ, τότε πιθανότατα θα έχετε ελεγχθεί.

Αναφορά

Ως ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αναφέρετε το εισόδημα από το 1099-MISC σας. Θα πρέπει να προσθέσετε μαζί όλα τα 1099-MISC εισοδήματα σας και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα για το οποίο δεν λάβατε ένα 1099-MISC. Αναφέρετε αυτό το ποσό στη Γραμμή 1, Ακαθάριστες Εισπράξεις του Έντυπο 1040 του Προγράμματος Γ για την επιχείρησή σας.

Συνιστάται

Επιχειρηματικό σχέδιο για ένα κατάστημα ενδυμάτων εκκίνησης
2019
Προσιτή υγειονομική περίθαλψη για μικρές επιχειρήσεις
2019
Η σημασία του χρόνου ανταπόκρισης στη βιομηχανία υπηρεσιών
2019