Ποιος είναι ο ρόλος του HR στη διατήρηση αποτελεσματικών εργασιακών σχέσεων με τα σωματεία;

Τα εργατικά συνδικάτα προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και διαπραγματεύονται για καλύτερους όρους και συνθήκες απασχόλησης μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μια υγιής σχέση εργασίας μεταξύ των στελεχών της διοίκησης και των συνδικάτων είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και επίλυση των διαφορών στο χώρο εργασίας. Το τμήμα ανθρωπίνων πόρων υποστηρίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει διαχειριστές για να τους βοηθήσει να διατηρήσουν αποτελεσματικές εργασιακές σχέσεις με συνδικάτα.

Συμφωνία εργασίας

Όταν ένα εργατικό δυναμικό εισέλθει σε συνδικαλιστική οργάνωση, η εταιρεία διαπραγματεύεται μια σύμβαση εργασίας με τοπικούς αξιωματούχους των συνδικάτων. Η σύμβαση εργασίας διέπει τη σχέση μεταξύ της εταιρείας και της ένωσης. Περιλαμβάνει τα στοιχεία που υπόκεινται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως οι μισθοί, τα οφέλη, η πειθαρχία και η κατάρτιση. Διατηρεί επίσης ορισμένα στοιχεία στην αποκλειστική αρμοδιότητα της διοίκησης, όπως είναι τα προϊόντα που παράγονται και η θέση παραγωγής. Το HR βοηθά τους διαχειριστές να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις συγκεντρώνοντας τα σχετικά δεδομένα και βοηθώντας στο σχεδιασμό της στρατηγικής διαπραγμάτευσης.

Παράπονα

Ενώ η εργασιακή σύμβαση είναι το θεμέλιο της σχέσης, η περισσότερη καθημερινή αλληλεπίδραση μεταξύ της ένωσης και της διοίκησης περιλαμβάνει τις πρακτικές λεπτομέρειες της εφαρμογής, καθώς καμία συμφωνία δεν μπορεί να καλύψει κάθε πιθανότητα. Όταν προκύψει μια διαφορά, η ένωση θέτει ένα παράπονο εκ μέρους του μέλους ή της ομάδας των μελών της. Η ΥΕ υποστηρίζει τους εποπτικούς φορείς για την επίλυση των παραπόνων με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο παρέχοντας κατάρτιση σχετικά με το περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ορθολογική και αντικειμενική αντιμετώπιση των διαφορών.

Διαπραγμάτευση βάσει τόκων

Παραδοσιακά, η σχέση μεταξύ της διοίκησης και της ένωσης υπήρξε αντιφατική, και τα δύο μέρη ασχολούνταν με διαπραγμάτευση βάσει θέσης. Όλο και περισσότερο, οι εταιρείες εφαρμόζουν μη διαπραγματευτικές διαπραγματεύσεις, όπως διαπραγμάτευση βάσει τόκων. Οι διαπραγματεύσεις βάσει τόκων απαιτούν από τα μέρη να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για να κατανοήσουν τα συμφέροντα του άλλου και τους βοηθά να αναπτύξουν μια πιο εποικοδομητική σχέση με την πάροδο του χρόνου. Ο ΥΕ μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές να προχωρήσουν σε διαπραγμάτευση βάσει ενδιαφέροντος παρέχοντας εκπαίδευση και καθοδήγηση. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τους διαχειριστές προμηθεύοντας παραδείγματα καλής πρακτικής διαπραγμάτευσης βάσει ενδιαφέροντος από το δίκτυο HR.

Επικοινωνία

Τα σωματεία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης, αμφισβητούν την εποπτική εξουσία και εμποδίζουν μια επιχείρηση να διαμορφώνει μονομερώς την πολιτική ανθρώπινων πόρων. Τέτοιοι περιορισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ της διοίκησης και της ένωσης. Ωστόσο, τα διευθυντικά στελέχη επωφελούνται από την τακτική συνάντηση με υπαλλήλους των συνδικάτων για να οικοδομήσουν τη σχέση τους και να συζητήσουν τις επικείμενες αλλαγές στο χώρο εργασίας που θα επηρεάσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των εργαζομένων. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος μπορεί να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ στελεχών της διοίκησης και των συνδικάτων οργανώνοντας συναντήσεις, παρέχοντας καθοδήγηση και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης

Συνιστάται

Μπορώ να συνδέσω τηλέφωνο και φαξ ταυτόχρονα;
2019
Πώς να εξοικειωθείτε με καταχωρήσεις από Συμφωνία Τράπεζας
2019
Ιδέες προώθησης της μαύρης Παρασκευής
2019