Τι γίνεται παρακολούθηση Όταν έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο κλήσεων HR;

Τα τηλεφωνικά κέντρα ανθρωπίνων πόρων δημιουργούνται για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους ανθρώπινους πόρους, όπως πακέτα παροχών και συνταξιοδότησης και μισθοδοσία. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι οικονομικά αποδοτικό για τις επιχειρήσεις, εξυπηρετώντας ως ενιαία θυρίδα για να απαντήσει σε ερωτήσεις των εργαζομένων και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων μειώνοντας το χρόνο που αφιερώνουν οι εργαζόμενοι που αναζητούν πληροφορίες σε διάφορα μέρη. Για μια μικρή επιχείρηση, αυτό μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση του άγχους των διαχειριστών μεταβιβάζοντας αυτές τις ερωτήσεις σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, ώστε οι διαχειριστές να μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο απαιτητικές εργασίες.

Προεπιλογή

Οι κλήσεις τυπικά προεκτερίζονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που ανακατευθύνει κλήσεις προς συγκεκριμένες διαδρομές με βάση την επιλογή του καλούντος ή την περιοχή ενδιαφέροντος. Η διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου ελέγχει τις γραμμές για καταστάσεις όπου μπορεί να υπάρχουν πολλοί καλούντες. Αυτό επιτρέπει επίσης στον καλούντα να απευθύνεται στον πιο κατάλληλο επαγγελματία HR που ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ένα τηλεφωνικό κέντρο HR παρακολουθεί πόσα καλούντα και πόσο συχνά οι καλούντες επιλέγουν ορισμένες προκαταρκτικές απαντήσεις και συγκεκριμένες διαδρομές προεπιλογής, όπως είναι η θέση του γραφείου του τμήματος HR.

Κλήσεις και Αποτελεσματικότητα

Τα κέντρα κλήσεων παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος τους. Αυτό θα μπορούσε να είναι με το ερώτημα εάν οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων έχουν επιλυθεί μέχρι το τέλος της επικοινωνιακής διαδικασίας. Το τηλεφωνικό κέντρο παρακολουθεί επίσης τον αριθμό των κλήσεων που λαμβάνονται και λαμβάνει υπόψη τις τάσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότερες κλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους όταν υπάρχει ανοικτή εγγραφή για ασφάλιση;

Αποδοτικότητα

Τα τηλεφωνικά κέντρα καταγράφουν τον χρόνο που χρειάζεται ένας υπάλληλος για να μιλήσει με έναν εκπρόσωπο. Μια εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει έχοντας στο μυαλό της ένα στόχο, όπως οι υπάλληλοι που περιμένουν όχι περισσότερο από 10 λεπτά για να μιλήσουν με έναν εκπρόσωπο. Τα κέντρα κλήσεων παρακολουθούν τον μέσο χρόνο και καθορίζουν εάν ο υπάλληλος πληρούσε αυτόν τον στόχο. Τα τηλεφωνικά κέντρα μπορεί να χρησιμοποιούν κάποιον με εξειδικευμένες γνώσεις για την αξιολόγηση των υπηρεσιών, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να εξισορροπούν τα δεδομένα.

Ανάγκη Πελατών

Τα τηλεφωνικά κέντρα συνήθως ζητούν ανατροφοδότηση από τους καλούντες για να κατανοήσουν τις ανάγκες των πελατών. Αυτό περιλαμβάνει την ερώτηση των καλούντων σχετικά με τις ερωτήσεις, τις ανησυχίες και τις πληροφορίες που θα ήθελαν να δουν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα κέντρα κλήσεων λαμβάνουν συχνά αυτές τις πληροφορίες, συμμετέχοντας σε ετήσια έρευνα ή αφήνοντας ένα κουτί σχολίων στο μπροστινό μέρος ενός γραφείου.

Συνιστάται

Τρισδιάστατες ιδέες φυλλαδίων
2019
Στυλ διαχείρισης μπλε κολάρο
2019
Προσδιορισμός του τμήματος αγοράς για ένα προϊόν
2019