Ανθρώπινοι παράγοντες στην εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης

Η εκπαίδευση του προσωπικού συντήρησης πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τεχνικές διαδικασίες, όπως επιθεώρηση, διάγνωση και επισκευή εξοπλισμού, αλλά και αντιμετώπιση των ανθρώπινων παραγόντων. Τα θέματα της κατάρτισης των ανθρωπίνων παραγόντων για το προσωπικό συντήρησης επικεντρώνονται στην αποφυγή ανθρώπινων σφαλμάτων για την ασφάλεια και περιλαμβάνουν την κοινωνική ψυχολογία, τις ανθρώπινες επιδόσεις και τους περιορισμούς, το στρες, την κούραση, την κόπωση, την κατάχρηση ουσιών, τις σωματικές διαταραχές και την ομαδική ανάπτυξη. Οι εργαζόμενοι γενικής συντήρησης και επισκευής πρέπει να αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες πτυχές της συντήρησης του εξοπλισμού, προκειμένου να διατηρούν την ασφάλεια και να επιτρέπουν την παραγωγικότητα.

Κατανόηση ανθρώπινου σφάλματος

Η εκπαίδευση για το προσωπικό συντήρησης περιλαμβάνει συνήθως διαλέξεις που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φύση των κοινών ανθρώπινων λαθών. Αυτό περιλαμβάνει την εφησυχασμό, την αδικαιολόγητη κρίση και τους παράγοντες που οδηγούν σε λάθη σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία. Μια αλυσίδα σφαλμάτων συνήθως αποτελείται από επιχειρησιακές ενδείξεις, όπως η μη τήρηση των σχεδίων, οι άτυποι διαδικασίες, η αποχώρηση από τις διαδικασίες και η παραβίαση κανόνων, καθώς και οι ανθρώπινες ενδείξεις, όπως η κακή επικοινωνία, η διφορούμενη κατεύθυνση, τα ανεπίλυτα ζητήματα και η σύγχυση. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση σφαλμάτων. Η κόπωση και η υπερβολική εργασία προκαλούν επίσης σφάλματα. Η αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συμβούν τα ανθρώπινα λάθη βοηθά τους συντηρητές να διατηρούν και να επισκευάζουν πιο αποτελεσματικά τον εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τα κτίρια Είτε εργάζονται σε ηλεκτρικά, υδραυλικά, ή συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, θέματα ασφαλείας.

Διατηρώντας ένα παραγωγικό περιβάλλον εργασίας

Για να αποφευχθούν τα λάθη στην εργασία, η εκπαίδευση για το προσωπικό συντήρησης περιγράφει συνήθως πώς να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και παραγωγικό φυσικό περιβάλλον και τονίζει επίσης την ανάγκη ελαχιστοποίησης των περισπασμών και των διακοπών κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Τα θέματα περιλαμβάνουν την ανάγκη ελαχιστοποίησης του θορύβου, των καπνών και των ακραίων θερμοκρασιών. Η εκπαίδευση καθοδηγεί επίσης τους συμμετέχοντες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης, αντιμετώπισης προβλημάτων και ελέγχου σχεδίων και εγχειριδίων επισκευής για την ασφάλεια. Όταν οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις σωστές διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών, μειώνονται τα σφάλματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους παράγοντες.

Οικοδόμηση αποτελεσματικών ομάδων

Οι εργαζόμενοι συντήρησης εργάζονται συνήθως στον εξοπλισμό, πραγματοποιώντας συνήθη προληπτική συντήρηση για να διασφαλιστεί ότι εκτελείται σωστά. Πρέπει επίσης να αλληλεπιδρούν με τους χρήστες και τους προμηθευτές του εξοπλισμού για να διασφαλίσουν ότι τα πράγματα λειτουργούν ομαλά, έτσι ώστε η εκπαίδευση για το προσωπικό συντήρησης συνήθως περιλαμβάνει επίσης έμφαση στη βελτίωση των ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων. Τούτο τονίζει τη σημασία της σαφούς γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, των ενημερωμένων διαδικαστικών πληροφοριών και των υψηλών προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς. Περιλαμβάνοντας δραστηριότητες διδασκαλίας και ρόλων, η κατάρτιση παρέχει ευκαιρίες για το προσωπικό συντήρησης να εξασκείται χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα για επαγγελματισμό, ακεραιότητα και προσωπική ευθύνη. Αυτό οδηγεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας και του ηθικού των εργαζομένων για όσους συντηρούν και επισκευάζουν εξοπλισμό και μηχανήματα σε χώρους όπως εργοστάσια, νοσοκομεία, καταστήματα και γραφεία.

Παροχή διακυβέρνησης

Οι απαιτήσεις αδειοδότησης για το προσωπικό συντήρησης διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση και τη λειτουργία. Οι εργαζόμενοι ίσως χρειαστεί άδεια για σύνθετα καθήκοντα, όπως υδραυλικές, ηλεκτρικές ή θερμαντικές εργασίες. Άλλες απαιτήσεις ασφαλείας καθορίζονται με την καθιέρωση ισχυρών πολιτικών και διαδικασιών για την πρόληψη ανθρώπινων λαθών. Το Υπουργείο Άμυνας ανέπτυξε το μοντέλο ελβετικού τυριού για να περιγράψει πώς οι τρύπες στις πολιτικές, όπως οι οργανωτικές επιρροές, η επικίνδυνη εποπτεία, οι κίνδυνοι και οι αποτυχίες, μπορούν να προκαλέσουν ανυπέρβλητα προβλήματα αν δεν αποτραπούν με την εκπαίδευση και τις μετριαστικές ενέργειες. Μόλις οι εργαζόμενοι ολοκληρώσουν τα μαθήματα, οι επόπτες μετρούν την επιτυχία αξιολογώντας τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της γραπτής εξέτασης και της κατάλληλης συμπεριφοράς του συμμετέχοντα στην εργασία. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι συντήρησης τηρούν τους κανόνες και ελαχιστοποιούν τα σφάλματα ανθρώπινου παράγοντα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λίστες ελέγχου, αξιολόγηση από ομοτίμους της εργασίας και συστηματική εξέταση των εξόδων επισκευής των εργαζομένων. Η διαρκής διακυβέρνηση συμβάλλει στη μείωση των σφαλμάτων στο χώρο εργασίας.

Συνιστάται

Λογιστικές Μέθοδοι & Μειονεκτήματα
2019
Αυτόματη συσσώρευση των tweets σας με μια διεύθυνση URL
2019
Αυξάνοντας την ένταση ήχου μιας τηλεόρασης της Apple
2019