Απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού στον εξελισσόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα

Η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως εν μέσω οικονομικών δυσχερειών από το 2008, δημιούργησε σημαντικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις ανθρώπινου δυναμικού. Οι εταιρείες ασχολούνται με το φαινόμενο των ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς της εταιρικής φήμης και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού και άλλων μειώσεων του κόστους που προκλήθηκαν από τη μείωση της ζήτησης υπηρεσιών όπως η υποθήκη και η δανειοδότηση μικρών επιχειρήσεων. Όλα αυτά επηρεάζουν τις προσπάθειες πρόσληψης και ανάπτυξης προσωπικού.

Προσεγγίζοντας το ταλέντο

Η συμβουλευτική εταιρεία Deloitte σημειώνει ότι ο ασφαλιστικός κλάδος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της κακής εικόνας ως προορισμού σταδιοδρομίας και της γήρανσης του εργατικού δυναμικού. Η Generation Y και άλλοι ειδικευμένοι πτυχιούχοι χρηματοδότησης αναζητούν πέρα ​​από τα χρήματα όταν επιλέγουν πού να εργαστούν και επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως η φήμη της εταιρείας, ο βαθμός αυτονομίας και η πρόκληση στην εργασία και οι μελλοντικές ευκαιρίες με την επιχείρηση, σημειώνει το γραφείο συμβούλων Talent2 . Το κλίμα ώθησε τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες να βελτιώσουν τις προσπάθειες πρόσληψης σε πανεπιστημιακές σχολές και στις αναδυόμενες αγορές και να βρουν τρόπους για να αντλούν κορυφαία ταλέντα από τους ανταγωνιστές τους.

Διατήρηση των εργαζομένων

Μια παγκόσμια έρευνα της Deloitte για το 2012 έδειξε ότι τα στελέχη της βιομηχανίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επικεντρώνονται περισσότερο από τους ομολόγους τους σε όλες τις άλλες βιομηχανίες, 45% έναντι 19%, στη μείωση του προσωπικού και του κόστους των εργαζομένων. Η ίδια τάση, 41% έναντι 30%, ισχύει όταν πρόκειται για τη διατήρηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα για την πρόσληψη νέων εργαζομένων. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να επιταχύνουν τα προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών θέσεων κατά το επόμενο έτος και το 41% ​​εξέφρασαν αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση της παγκόσμιας ποικιλομορφίας.

Επιβραβεύοντας την απόδοση

Τα επιδόματα και η αποζημίωση σε ορισμένους χρηματοπιστωτικούς τομείς, όπως η επενδυτική τραπεζική, έχουν γίνει ένα ευαίσθητο ζήτημα μετά την κατάρρευση της Wall Street στα τέλη του 2008 και τη μετέπειτα διάσωση των φορολογουμένων ορισμένων εταιρειών υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, η έρευνα της Deloitte δείχνει ότι τα οικονομικά κίνητρα διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες απ 'ό, τι σε άλλες βιομηχανίες και οι εταιρείες στο συνολικό τρόπο κοπής κόστους ίσως χρειαστεί να βρουν άλλους μη χρηματικούς τρόπους για να επιβραβεύσουν τις επιδόσεις και να διατηρήσουν το κορυφαίο ταλέντο στο πλοίο. Λιγότερα στελέχη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 21%, δήλωσαν ότι είναι "πολύ σίγουροι" για την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών και προγραμμάτων διατήρησης τους σε σύγκριση με το 30% των ηγετών άλλων βιομηχανιών.

Έλεγχος κόστους

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον έχει αναγκάσει τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να κάνουν περισσότερα με λιγότερα και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού αναμένεται να αποδείξουν ότι προσδίδουν προστιθέμενη αξία και αποφέρουν απόδοση επένδυσης. Η Deloitte διαπίστωσε ότι οι περισσότερες τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες δαπανούν περισσότερα ανά εργαζόμενο και έχουν υψηλότερο δείκτη προσωπικού σε εργαζόμενους από τους κορυφαίους καλλιτέχνες του κλάδου τους. Η διόρθωση του χάσματος θα μπορούσε να σώσει τον τραπεζικό κλάδο μεταξύ 10 και 40 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και των ασφαλιστικών εταιρειών μεταξύ 10 και 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κλάδος έχει προχωρήσει για την τόνωση της αποδοτικότητας του προσωπικού, συγκεντρώνοντας τις υπηρεσίες HR, χρησιμοποιώντας τα κέντρα κοινών υπηρεσιών και αναπτύσσοντας τεχνολογίες δεδομένων εξοικονόμησης χρόνου.

Συνιστάται

MailChimp Email Vs. Direct Mail
2019
Πώς να επενδύσετε τα εταιρικά μετρητά
2019
Πώς να διαφημίσετε καλύτερα στο Facebook
2019